Búcsúztatás

Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek, hogy az elhunyt temetési szertartása méltó körülmények között kerüljön megrendezésre.

Cégünk megszervezi az Ön által kívánt egyházi vagy polgári szertartás szerinti temetési beszédet. Polgári szónokok közül az Ön által kiválasztott személyt kérjük fel halottja búcsúztatásának lebonyolítására. Amennyiben egyházi szertartás szerint kívánja temetni hozzátartozóját, úgy a megjelölt felekezet szerinti papot vagy lelkészt megkeresve egyeztetjük vele a temetés időpontját.

Mind egyházi, mind polgári szertartás esetén általánosan elmondható, hogy a búcsúbeszéd megkezdése előtt halk várakozó zene szól a temető ravatalozójában, vagy a szórásos temetés esetén közvetlenül a szóró-parcellánál. A búcsúztató személy a ravatalozóba megérkezve megáll az elhunyt koporsójánál vagy urnájánál és megkezdi a temetési beszédet, ezzel veszi kezdetét a temetési szertartás. A koporsó behantolása illetve az urna sírba helyezése után, a temetési szertartás lezárásaként, a búcsúztató személy a hozzátartozókhoz lép és részvétet nyilvánít.

Cégünk megszervezi, és teljes körűen lebonyolítja az Ön által elképzelt szórásos temetési szertartást!

 

Cégünk a világi temetések búcsúztatását Veres Mónika búcsúztató szónok közreműködésével végzi.

Ajánljunk őt, akár más temetkezési vállalkozások által szervezett temetésekre is, mivel igazán elhivatott a méltó, végső búcsúszertartás lebonyolításával kapcsolatban.

Munkánk során tapasztaltuk, hogy mennyire fontos a hozzáértő tapasztalat és szaktudás ezen a területen is, a búcsúbeszédek személyre szabott megírását és annak szakszerű, kifejező elmondását szerettük volna olyan szakemberre bízni, aki szívből végzi ezt a hivatást.

 

Temetkezési szakemberként évekkel ezelőtt megszólított ez a nem könnyű, de fontos és szép feladat, az elhunytak méltó gyászkísérése utolsó földi útjukon.

Ez alatt magam is rengeteg tapasztalattal gazdagodtam, amelyek segítettek az egyéni stílus és hangvétel kialakításában, a különböző élettörténetekhez illő, sokrétű búcsúztató szövegek létrehozásában, dalok, idézetek összeállításában. 

Beszédeimet igyekszem mindenki igényeihez igazítani versek, idézetek, gondolatok, zenék által, ezzel is segítve a gyászolókat a gyászuk feldolgozásában. 

Mivel nagyon sok esetben ezzel egyedül nehezen birkóznak meg a hozzátartozók, képesítésem erre is feljogosít, hogy igény szerint ebben is tudjak segítséget nyújtani.

Vigasztalódást kívánva, Veres Mónika szónok

 

Elérhetőségem:

06-20-545-7157

gyaszbeszedek@gmail.com